تاریخ : جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 21 June , 2024

پرونده مالیاتی

10بهمن
هر واریزی به حساب تجاری مشمول مالیات می‌شود
سخنگوی سازمان مالیاتی:

هر واریزی به حساب تجاری مشمول مالیات می‌شود

چنانچه فرد پرونده مالیاتی ندارد، پرونده تشکیل می‌شود و اگر فرد پرونده مالیاتی داشته باشد، این حساب به عنوان درآمد‌هایی که غیردرآمدی بودن آن به اثبات نرسیده در زمره سایر حساب‌های فعالیت تجاری فرد در پرونده مالیاتی قرار می‌گیرد.