تاریخ : شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳ Saturday, 13 April , 2024

معادن در محدوده جنگل های هیرکانی

26مهر
احیای معادن به قیمت تخریب جنگل های هیرکانی
بازار مکاره ؛

احیای معادن به قیمت تخریب جنگل های هیرکانی

در کجای این کره خاکی توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، امکان پذیر است؟ چه اتفاقی افتاده که برای حل یک مشکل در بخش صنعت می توان چندین و چند بحران و مشکل را در جای دیگر بوجود آورد؟. .آیا وقت آن نرسیده همگی به این باور برسیم که مشکلات موجود چنان در هم تنیده که تصمیمات یکسویه و غیر مسئولانه ، هیچ منفعتی  کوتاه مدت یا بلند مدتی را در پی نخواهد داشت.