تاریخ : چهارشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 12 June , 2024

لزوم تامین به موقع منابع نیروهای مسلح

01اردیبهشت
لزوم تامین به موقع منابع نیروهای مسلح در راستای تقویت هر چه بیشتر بنیه دفاعی کشور و حمایت از اقدامات افتخار آفرین اخیر نیروهای مسلح
در ابلاغ های دیوان محاسبات خطاب به دستگاه های ذیربط تاکید شد؛

لزوم تامین به موقع منابع نیروهای مسلح در راستای تقویت هر چه بیشتر بنیه دفاعی کشور و حمایت از اقدامات افتخار آفرین اخیر نیروهای مسلح

دیوان محاسبات در ابلاغ هایی خطاب به دستگاه های ذیربط بر لزوم تامین به موقع منابع نیروهای مسلح تاکید کرد.