تاریخ : پنجشنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۳ Thursday, 23 May , 2024

فاز بعدی جنگ فرسایشی

13فروردین
ایران آماده مرحله بعدی جنگ با اسراییل می شود
رسانه های اسراییل:

ایران آماده مرحله بعدی جنگ با اسراییل می شود

از نظر رسانه های دست راستی اسراییل، ایران در حال آماده شدن برای فاز بعدی جنگ فرسایشی خود علیه اسراییل در جبهه های مختلف منطقه ای است.