تاریخ : شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳ Saturday, 13 April , 2024

احمد خرم

13اسفند
احمد خرم: تحریم را نمی توان و نباید جدی نگرفت

احمد خرم: تحریم را نمی توان و نباید جدی نگرفت

دچار بی دولتی شده ایم / حالا به جای اینکه پاسخی قانع کننده داشته باشند، از قطار پیشرفت و ربط دادن مشکلات به خارجی ها می گویند. / وقتی اصلاح طلبان داد می زدند که بر سر راه مذاکرات هسته ای مانع تراشی نکنید، غرب زده خوانده شدند و هرگونه مذاکره در تضاد با آرمان ها دانسته شد / حالا فهمیده اند و البته خیلی دیر فهمیده اند که «تحریم» را نمی توان و نباید جدی نگرفت./ یکبار برای همیشه باید به این تصمیم برسیم که با دنیا تعامل کنیم. نمی توانید در مواجهه با نظام بین الملل ساز مخالف کوک کنید و توقع گره گشایی از گره های کور اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی داشته باشید.

23دی
احمد خرم: عده ای می خواهند، مردمِ عصبی را عصبی تر کنند/ گروه هایی از مردم نمی خواهند دیدگاه های رسمی را بپذیرند

احمد خرم: عده ای می خواهند، مردمِ عصبی را عصبی تر کنند/ گروه هایی از مردم نمی خواهند دیدگاه های رسمی را بپذیرند

نظام بايد به دقت به مطالبات توجه كند، يا «تغییر» ايجاد كند يا افکار عمومی را قانع کند / تندروها عامدانه درصددند تا فاصله مردم روز به روز با حاکمیت بیشتر شود / تندروها می دانند که فضای آرام به ضررشان است و با گل آلود کردن آب درصدد ماهی گیری هستند / معترضین بخشی از همان مردمی هستند که حاکمیت وظیفه رفع دغدغه شان را دارد