تاریخ : دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 15 July , 2024

شرایط تیمم

06تیر
در چه شرایطی باید تیمّم کرد؟!

در چه شرایطی باید تیمّم کرد؟!

در سه مورد به جاى وضو و غسل باید تیمّم نمود که در ادامه این موارد را مورد بررسی قرار داده ایم:  اوّل – تهیه آب به قدر وضو یا غسل ممکن نباشد * هرگاه انسان آب نداشته باشد، باید خود یا دیگرى به قدرى جستجو کند که از پیدا کردن آب مأیوس شود ولى […]