تاریخ : دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 15 July , 2024

کاندیداتوری

14خرداد
چنارانی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

چنارانی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.

14خرداد
قالیباف داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

قالیباف داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.

14خرداد
جهانگیری داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری شد

جهانگیری داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری شد

معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.

14خرداد
سبحانی داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری شد

سبحانی داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری شد

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.

14خرداد
نادران داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

نادران داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد

13خرداد
دستاوردهای چند دور مذاکره سعید جلیلی

دستاوردهای چند دور مذاکره سعید جلیلی

جلیلی بازهم هوس پاستور کرده است، او که در انتخابات ۱۴۰۰ در آخرین لحظات پا به ساختمان وزارت کشور گذاشته و کاندیداتوری اش را به ثبت رسانده بود اینبار منتظر بقیه نماند و همان روز اول نامش را وارد لیست کاندیداها کرد.

13خرداد
محفوظی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

محفوظی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.

13خرداد
محمدیاری داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

محمدیاری داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی با حضور ر ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.

13خرداد
محمد مقیمی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

محمد مقیمی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

رئیس دانشگاه تهران با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.

13خرداد
محمود صادقی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

محمود صادقی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.

13خرداد
اسماعیلی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

اسماعیلی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.

13خرداد
زریبافان داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری شد

زریبافان داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری شد

مسعود زریبافان با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.

12خرداد
میرتاج الدینی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری شد

میرتاج الدینی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری شد

میرتاج الدینی با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.

12خرداد
مالکی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری شد

مالکی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری شد

فداحسین مالکی با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.

12خرداد
زاکانی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری شد

زاکانی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری شد

شهردار تهران با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد