تاریخ : سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 18 June , 2024

وسعت

05اردیبهشت
۴٩ درصد از جمعیت ایران بر روی فرونشست و مجاور آن سکونت دارد
وزارت راه :

۴٩ درصد از جمعیت ایران بر روی فرونشست و مجاور آن سکونت دارد

خصلت فرونشست زمین این است که هر روز ادامه دارد و استنباط می‌شود که اگر همین روال ادامه پیدا کند این زون‌های مجاورت فرونشست هم جزو پهنه‌های فرونشست خواهند شد و به این پهنه می‌پیوندند و وسعت فرونشست افزایش پیدا می‌کند.