شعبه دو دادیاری دادسرای ارشاد | جمهوریت
تاریخ : جمعه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۲ Friday, 1 December , 2023

شعبه دو دادیاری دادسرای ارشاد

18شهریور
پرونده مهدی یراحی به دادگاه انقلاب ارسال شده است
مصطفی نیلی، وکیل:

پرونده مهدی یراحی به دادگاه انقلاب ارسال شده است

وکیل مهدی یراحی گفت: امروز به شعبه دو دادیاری دادسرای ارشاد جهت مطالعه پرونده آقای مهدی یراحی مراجعه کردم. اعلام کردند که کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده است.