تاریخ : جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 12 July , 2024

دکتر حسن گروسی دستیار معاونت حقوقی رئیس جمهور

31خرداد
حسن گروسی دستیار معاون حقوقی رئیس جمهور شد

حسن گروسی دستیار معاون حقوقی رئیس جمهور شد

دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور با صدور حکمی دکتر حسن گروسی را به عنوان دستیار معاونت حقوقی رئیس جمهور منصوب کرد.