تاریخ : دوشنبه, ۷ اسفند , ۱۴۰۲ Monday, 26 February , 2024

فوت فرامرز جاویدزاد در زندان

03مهر
توضیح قوه قضائیه درباره فوت فرامرز جاویدزاد در زندان

توضیح قوه قضائیه درباره فوت فرامرز جاویدزاد در زندان

رسیدگی به وضعیت درمانی تمامی زندانیان از حقوق تثبیت شده در تمامی مراکز تأمینی و تربیتی است که در مورد این زندانی با سن ۶۰ سال طی دو ماه تحمل کیفر پنج نوبت اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان علاوه بر رسیدگی‌های پزشکی داخل زندان ثبت شده است.