تاریخ : شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Saturday, 18 May , 2024

بز کشی

12بهمن
بز کشی

بز کشی

این روزها، اصفهان در دود و غبار و آلودگی می سوزد.....، همه هم اظهار بی خبری می کنند و در مقابل پرسشی ساده ای که چرا نیرو گاه ها مازوت می سوزانند ؟...... یا سکوت کرده اند و یا اظهار بی خبری می کنند .