تاریخ : شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲ Saturday, 24 February , 2024

اندازه دولت

26آبان
کارکرد نمایندگان دریافت رانت شده است!

کارکرد نمایندگان دریافت رانت شده است!

مجلس یکی از سه قوه اصلی ایران محسوب می‌شود و در مسیر توسعه اگر به اندازه دولت مهم نباشد، کمتر هم نیست.