تاریخ : جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 12 July , 2024

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور

04خرداد
احتمال ۵۰ درصدی هجوم ملخ صحرایی در نیمه دوم امسال

احتمال ۵۰ درصدی هجوم ملخ صحرایی در نیمه دوم امسال

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور از احتمال ۵۰ درصدی هجوم ملخ صحرایی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ طبق گزارش فعلی فائو خبر داد و گفت: لازم است جهت مبارزه با آفت ملخ صحرایی در پاییز و زمستان آمادگی داشته باشیم.