تاریخ : جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 12 July , 2024

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

29اردیبهشت
تغییر ۷مدیر عامل طی ۳ سال در گروه توسعه ملی / از ۴۷ شرکت برای واگذاری تنها ۱۳ عرضه صورت گرفته و ۱۰ شرکت واگذار شده
در ارزیابی عملکرد انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور عنوان شد:

تغییر ۷مدیر عامل طی ۳ سال در گروه توسعه ملی / از ۴۷ شرکت برای واگذاری تنها ۱۳ عرضه صورت گرفته و ۱۰ شرکت واگذار شده

دیوان محاسبات کشور عملکرد شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی را مورد ارزیابی قرار داد.