تاریخ : جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 12 July , 2024

دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور

28تیر
شرح آخرین وضعیت حکم انفصال رئیس سازمان اداری استخدامی

شرح آخرین وضعیت حکم انفصال رئیس سازمان اداری استخدامی

معاون حقوقی رئیس جمهور آخرین وضعیت موضوع ابطال حکم ریس جمهور برای رئیس سازمان اداری استخدامی را تشریح کرد.

31خرداد
حسن گروسی دستیار معاون حقوقی رئیس جمهور شد

حسن گروسی دستیار معاون حقوقی رئیس جمهور شد

دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور با صدور حکمی دکتر حسن گروسی را به عنوان دستیار معاونت حقوقی رئیس جمهور منصوب کرد.