اندرزگو | جمهوریت
تاریخ : جمعه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۲ Friday, 1 December , 2023

اندرزگو

20خرداد
ماموریت ویژه ۱۱ نهاد برای حذف دور دور از اندرزگو!

ماموریت ویژه ۱۱ نهاد برای حذف دور دور از اندرزگو!

تصویری از یک بیلبورد شهری در تهران منتشر شده که روی آن نوشته: «ماموریت ویژه ۱۱ نهاد برای حذف دور دور از اندرزگو!»