برچسب ها
برچسب: لرزید
کد خبر: ۱۵۴۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹


و دلم می لرزید و خیلی از نتیجه ی آن...
کد خبر: ۱۵۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷


لرزید پزشکان می خواستند به اتاق عمل ببرند ولی تشنج...
کد خبر: ۹۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰


ارومیه لرزید ...
کد خبر: ۸۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸


به گل های قالی دوخته شده بود دستانش می لرزید...
کد خبر: ۷۸۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹


کد خبر: ۶۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳


کد خبر: ۵۲۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲


کد خبر: ۳۷۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۹


رفت صدایش می لرزید اما در این کمیسیون چه اتفاقاتی...
کد خبر: ۳۶۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸


بار لرزید بر این اساس زمین لرزه ای به قدرت...
کد خبر: ۳۵۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷


حال شده در حالی که از سرما می لرزید وارد...
کد خبر: ۳۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۲


آب سردی رویم ریخته باشد دست و پایم لرزید دستم...
کد خبر: ۲۴۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۵


لرزید که مرگ و میر بیش از 650 نفر و...
کد خبر: ۱۲۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۹


روی خط خبر