برچسب ها
برچسب: دسترسی
وی افزود وقتی هدفگذاری ما دسترسی عادلانه به همه فرصت...
کد خبر: ۵۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸


از زمان دولت قبل است این کارشناس مسکن عدم دسترسی... توجهی از درآمد صادرات نفتی دسترسی ندارد در حال حاضر...
کد خبر: ۵۷۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸


به نهادهای قدرت دسترسی دارند و از قدرت حاکمیت سوء...
کد خبر: ۵۷۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸


سازمان غذا و دارو در خصوص نحوه دسترسی مردم به...
کد خبر: ۵۶۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷


به دست آمده از پس اجرای برجام دسترسی ایران به...
کد خبر: ۵۶۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷


باید دسترسی هایی در خیابان های قیطریه بلوار کاوه و...
کد خبر: ۵۶۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷


ها مانند کاهش هزینه های جاری دسترسی و کاربری آسان...
کد خبر: ۵۶۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷


برای دسترسی به حجم بالا نیز اینترنت موبایل چندان مقرون...
کد خبر: ۵۶۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷


شده است و دسترسی به بنادر تسهیل شده است بنابراین...
کد خبر: ۵۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


دسترسی به حقیقت منع کرد وی حق دسترسی آزاد به...
کد خبر: ۵۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵


آیا سارقین نیز به چنین نرم افزارهای پیشرفته ای دسترسی...
کد خبر: ۵۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵


اینگونه می توانند به بهترین خدمات دسترسی داشته باشند اما...
کد خبر: ۵۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵


قابل دسترسی است ...
دارایی صورتحساب کاربران در آن قابل دسترسی می باشد بعلاوه... قابل دسترسی است این گزارش می افزاید سامانه رسمی طرح...
کد خبر: ۵۳۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵


servco مجاز به ایجاد شبکه های دسترسی و انتقال اعم...
کد خبر: ۵۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵


سطح ملی مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال...
کد خبر: ۵۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳


روزهای آتی و انجام تغذیه مصنوعی جهت دسترسی به مناطق...
کد خبر: ۵۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳


خرید خانه در محدوده خیابان ولیعصر به دلیل دسترسی راحت...
کد خبر: ۵۲۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳


سازندگان باید دسترسی و اشراف زیادی به منابع تاریخی گوناگون...
کد خبر: ۵۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳


علاقه افراطی به اشخاص یا موقعیت های خاص، یک بیماری است
او دسترسی نداشته باشد این افراد اغلب ناامید و اندوهگین...
کد خبر: ۵۲۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳


دکتر اکبر نصراللهی:
افزایش دسترسی مردم به همه رسانه ها ارتقای سواد رسانه...
کد خبر: ۵۱۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲


روی خط خبر
گزارش تصویری
فیلم