تاریخ : ۱۵ : ۳۶  -  ۱۳۹۶ / ۰۸ /۲۴

زلزله در سرپل ذهاب و قصر شیرین


زلزله

زلزله

زلزله

زلزله

زلزله

زلزله

زلزله

زلزله

زلزله

زلزله

زلزله

زلزله

حضور رییس جمهور روحانی در میان مردم زلزله زده سر پل ذهابزلزله

زلزله

زلزلهنظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: