همزمان با اجرای قانون منع پوشش کامل صورت در اتریش نوازندگان خیابانی که ماسک حیوانات بر چهره خود دارند باعث سردرگمی پلیس در اجرای این قانون شده است.
تاریخ : ۱۱ : ۴۲  -  ۱۳۹۶ / ۰۷ /۱۸
ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس

ماسک حیوانات و ایجاد سردرگمی پلیس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: