شبکه الجزیره در گزارشی از تخت جمشید نوشت، فرسایش خاک، خشکسالی و رشد علف های هرز این بنای تاریخی را تهدید می کند.
تاریخ : ۱۲ : ۰۶  -  ۱۳۹۵ / ۱۱ /۲۴