مراسم احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان بامداد یکشنبه بیست و هشتم خرداد ماه با حضور اقشار مختلف مردم در امام زاده علی اکبر (ع) چیذر برگزار شد.
تاریخ : ۱۱ : ۱۹  -  ۱۳۹۶ / ۰۳ /۲۸
احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در امام زاده علی اکبر (ع) چیذر.

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در امام زاده علی اکبر (ع) چیذر.

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در امام زاده علی اکبر (ع) چیذر.

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در امام زاده علی اکبر (ع) چیذر.

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در امام زاده علی اکبر (ع) چیذر.

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در امام زاده علی اکبر (ع) چیذر.

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در امام زاده علی اکبر (ع) چیذر.

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در امام زاده علی اکبر (ع) چیذر.

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در امام زاده علی اکبر (ع) چیذر.

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در امام زاده علی اکبر (ع) چیذر.

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در امام زاده علی اکبر (ع) چیذر.

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در امام زاده علی اکبر (ع) چیذر.

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در امام زاده علی اکبر (ع) چیذر.

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در امام زاده علی اکبر (ع) چیذر.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: