مراسم احیاء اولین شب قدر (شب نوزدهم ماه رمضان) سه شنبه شب با حضور زائران و مجاورین در حرم امام رضا (ع) در شهر مشهد برگزار شد.
تاریخ : ۱۱ : ۴۱  -  ۱۳۹۶ / ۰۳ /۲۴
مراسم شب احیاء نوزدهم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

مراسم شب احیاء نوزدهم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

مراسم شب احیاء نوزدهم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

مراسم شب احیاء نوزدهم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

مراسم شب احیاء نوزدهم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

مراسم شب احیاء نوزدهم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

مراسم شب احیاء نوزدهم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

مراسم شب احیاء نوزدهم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

مراسم شب احیاء نوزدهم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

مراسم شب احیاء نوزدهم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

مراسم شب احیاء نوزدهم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

مراسم شب احیاء نوزدهم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

مراسم شب احیاء نوزدهم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)

مراسم شب احیاء نوزدهم ماه رمضان در حرم امام رضا (ع)
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: