مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز عصر روزگذشته در تبریز برگزار شد.
تاریخ : ۱۳ : ۳۰  -  ۱۳۹۵ / ۱۰ /۲۲
مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز

مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز

مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز

مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز

مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز

مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز

مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز

مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز

مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز

مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز

مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز

مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز

مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز

مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز

مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز

مجلس ترحیم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبریز
منبع: ایسنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: