به بهانه ۲۲ آوریل که روز زمین نامگذاری شده نگاهی داریم به تصاویری از زیبایی های نقاط مختلف سیاره مان، کره زمین.
تاریخ : ۱۰ : ۰۵  -  ۱۳۹۶ / ۰۲ /۰۴