در این گزارش نگاهی داریم به تصاویر منتشر شده در کتابی مصور که بهترین عکس های برنده مسابقه عکاسی چشم انداز انگلیس را جمع آوری کرده است.
تاریخ : ۱۱ : ۴۷  -  ۱۳۹۶ / ۰۲ /۰۳