دانشمندان با اختراع جدید خود توانستند آبی تولید کنند که درون یک حباب قرار می گیرد.
تاریخ : ۱۶ : ۲۴  -  ۱۳۹۶ / ۰۱ /۲۹
طبق آئین نامه بهداشت آب آشامیدنی به آبی می گویند که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استانداردهای تأیید شده باشد و مصرف آن عارضه سوئی چه در کوتاه‌مدت یا درازمدت در انسان ایجاد نکند.
 
 در کنار آب شربی که  از طریق لوله های آب رسانی به مصرف می رسند آ معدنی نیز مورد استفاده می باشد. آب معدنی  است که نسبت به آب معمولی از نظر میزان مواد معدنی، نوع مواد معدنی و گاز و همچنین درجه حرارت تفاوت داشته باشد و  از چشمه‌های طبیعی یا چشمه‌هایی که مصنوعی ایجاد کرده‌اند، جریان دارند و آن‌ها را در همان سرچشمه در ظرف مخصوصی پر می‌کنند و برای مصرف حمل می‌نمایند.
 
 به منظور از بین بردن  زباله های  مربوط به بسته بندی بطری های آب معدنی در سال 2014  دانشمندان حبابی از آب اختراع کردند که این حباب آب معدنی را به صورت ژله ای درآورده و داخل این حباب ها ریختند  که کاملا خوراکی می باشد.
 
 این حباب که Ooho نام دارد در واقع یک نوع بسته بندی جدید برای این آب ها می باشد که با سوراخ کردن آنمی توانید آب را بنوشید.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: